OBS! Ny tid och plats för årsstämman!

Observera att vi har behövt byta tid och plats för årsstämman 2023:

Tid: Torsdagen den 8:e juni 2023, kl. 18.30
Plats: Folkets hus Kallhäll, Gjutarplan 15

Ett uppdaterad information har lagts i alla postfack och finns även på informationstavlor.

Ursäkta besväret och varmt välkomna!

Detta nya inlägg har publicerats för att genera mail till alla som abonnerar på nya inlägg.

/Styrelsen

Ny tid och plats för årets ordinarie föreningsstämma i Brf Måsen

På grund av dubbelbokad ursprunglig lokal behöver vi byta tid och plats för årets stämma enligt nedan:

Tid: Torsdagen den 8:e juni 2023, kl. 18.30
Plats: Folkets hus Kallhäll, Gjutarplan 15

För komplett kallelse med agenda och inkomna motioner, se informationsblad i era postfack eller dessa länkar:

Ursäkta besväret och varmt välkomna!

/Styrelsen

Inför årsstämman 2023

Styrelsen planerar att förlägga föreningsstämman till maj månad och vi återkommer närmare angående tid och plats under våren.  Viktigt här och nu är att vi får in eventuella motioner till stämman i god tid. Vi ber er skicka in eventuella motioner senast den 31:a mars. Motioner inkomna efter detta datum kommer inte att beaktas.  

Mall att användas för motioner: Klicka här

Denna information i eget dokument: Klicka här

Information från årsstämman 2022

Årets föreningsstämma hölls den 31:a maj i Bolinder Strands Krog. Sedan dess har den valda styrelsen konstituerat sig och information om styrelsens sammansättning finner ni på tavlorna intill postfacken i respektive hus, samt här på hemsidan: Länk

Protkollet från årsstämman finns att läsa här: Länk

Mvh/ Styrelsen Brf Måsen vald 2022

Information om ordinarie föreningsstämma

Information till medlemmar

Ordinarie föreningsstämma hålls
Torsdagen den 4 juni 2015 kl. 19.00
i Folkets hus, Kallhälls Centrum

Separat kallelse delges medlemmarna

Styrelsen påminner om att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 maj 2015 för att de ska kunna beredas i tid för stämman.

I varje fastighet finns en brevlåda till styrelsen, alternativt kan styrelsens e-post användas

Information har även anslagits på anslagstavlan i porten