Styrelsen

Styrelse – vald 2022

Ordförande, Jan-Mikael Lilienberg, nr 14
Ordförandeskap, Hemsida, Inpassering och nycklar
Ledamot, Lotta Ekström, nr 12
Sekreterare, Administration
Ledamot, Anna Löfgren, nr 14
Ekonomi
Ledamot, Marie Nordahl, nr 10
Parkeringar, Garagegruppen, Återvinning- och avfallshantering
Ledamot, Michael Björck, nr 10
Teknisk förvaltning & undercentral, Trädgård
Suppleant, Roland Pettersson, nr 12
Brandskyddsansvarig, mm
Suppleant, Lars Johansson, nr 10
Fastighet

Kontakta Styrelsen

Det finns flera sätt att kontakta styrelsen:

  • e-post: styrelsen(snabel-a)brfmasen.se- alternativt kan du använda formuläret nedan!
  • Styrelsens ”brevlåda” som finns i varje trappuppgång vid postfacken.
  • Direktkontakt med någon i styrelsen; använd porttelefonen utanför styrelsemedlemens hus för att ta kontakt när det brådskar.

Styrelsemöten sker kontinuerligt under året!

För att frågor till mötet ska kunna behandlas måste dessa lämnas skriftligt i styrelsens brevlåda eller via e-post senast en vecka innan mötet. Använd gärna formuläret ovan.

Utöver ordinarie mötesformalia (öppnande, fastställande av dagordning mm ) tas följande frågor upp:

Byggnadsfrågor – frågor som rör föreningens fastigheter

Ekonomi – allt som har med föreningens ekonomi att göra

Förvaltning – frågor som rör skötsel av mark och byggnader som tillhör fastigheten

Styrelsen har för avsikt att delge viss information från styrelsemötena. Informationen kommer antingen att anslås på anslagstavlan i trapphuset, och/eller publiceras på föreningens hemsida www.brfmasen.se  och i vissa fall delas ut i medlemmarna brevlådor.