Styrelsen

Kontakta Styrelsen

Det finns flera sätt att kontakta styrelsen:

  • e-post: styrelsen(snabel-a)brfmasen.se – alternativt kan du använda formuläret nedan!
  • Styrelsens ”brevlåda” som finns i varje trappuppgång vid postfacken.
  • Direktkontakt med någon i styrelsen, kontaktuppgifter finns på anslagstavla i varje port.

Styrelsemöten sker kontinuerligt under året!

För att frågor till mötet ska kunna behandlas måste dessa lämnas skriftligt i styrelsens brevlåda eller via e-post senast en vecka innan mötet. Använd gärna formuläret ovan.

Utöver ordinarie mötesformalia (öppnande, fastställande av dagordning mm ) tas följande frågor upp:

Byggnadsfrågor – frågor som rör föreningens fastigheter

Ekonomi – allt som har med föreningens ekonomi att göra

Förvaltning – frågor som rör skötsel av mark och byggnader som tillhör fastigheten

Styrelsen har för avsikt att delge viss information från styrelsemötena. Informationen kommer antingen att sättas upp på anslagstavlan i trapphuset, eller publiceras på föreningens hemsida www.brfmasen.se  och i vissa fall delas ut i medlemmarna brevlådor.

Styrelse -2017/2018

Ordförande, Mats Köhlmark 
Sekreterare, Mats Atterving
Hemsida, Administration
Ledamot, Kenneth Eliasson
Ekonomi
Ledamot, Ann Fredén
Ledamot, Michael Björck
Suppleant, Kristina Bickford-Smith
Suppleant, Marie-Louise Roth