Lägenhetsnummer Brf Måsen

Hej !

För en tid sedan informerade styrelsen för Brf Måsen om att våra lägenheter fått nya nummer av Lantmäteriet. Dessa nummer finns anslagna i den inglasade lägenhetsförteckningen i våra entréer.

Det är det numret ni ska uppge till Skatteverket i den förfrågan om lägenhetsnummer som vi fått eller kommer att få.

Vi har kvar våra gamla lägenhetsnummer på brevinkast och utanför våra lägenheter.
Det var inte nödvändigt att byta ut dessa men vi är tvungna att ange Lantmäteriets lägenhetsnummer på synlig plats i entréerna och det är som sagt dessa nummer ni ska skicka in till Skatteverket.

Vänligen

Annelie Strömberg
ledamot i styrelsen