Extra Stämma

Kallelsen till extra stämman delades ut i går kväll (25e feb) och finns i respektive brevlåda. Din medverkan vid stämman är viktig då besluten som tas där bl.a. kommer påverka våra avgifter.

Extra stämman hålls i folkets hus i Kallhälls Centrum kl. 19:00

Välkomna!

Ingen fukt i väggarna

fukt2

Då det förekommer svarta fläckar på våra fasader har styrelsen låtit dels en konsult besiktiga fasaderna okulärt och dels så har styrelsen kontrollerat fukthalten inuti en av väggarna på Kristoffer Huldts väg 12.

Konsultens bedömning är att de svarta fläckarna med stor sannolikhet beror på smuts och påväxt utifrån.

Den inspektion av väggen som gjordes tycks bekräfta detta då inga spår av mögel eller fukt påträffades i väggen,

Styrelsen fortsätter bevaka de svarta fläckarna och kommer fortsätta mäta om det finns fukt i väggarna.

fukt1

 

 

 

 

 

 

 

Du kan läsa mer om inspektion av vägg här: Inspektion av vägg KH 12-3

Information om extra föreningsstämma

Information om Extra föreningsstämma för Brf. Måsen torsdagen den 5 mars 2015 kl. 19.00 i Folkets Hus, Kallhälls Centrum

 

I syfte att inte behöva höja avgifterna kallar styrelsen medlemmarna till en extra föreningsstämma. Styrelsen avser förselå ändringar i föreningens stadgar som möjliggör att höjda avgifter kan undvikas. Samt föreslå ytterligare ändringar i stadgarna som styrelsen finner nödvändiga p.g.a. ändrad lagstiftning m.m.

 

Stadgarna i orginal bör finnas i din bostadspärm, annars finns de att ladda ner via föreningens hemsida.

Efter stämmans avslutande sker en informationsstund med möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till styrelsen.

 

Separat kallelse & dagordning delges medlemmarna.

 

Vid eventuella frågor, kontakta styrelsen.

Ingen samfällighet för Biljardhuset

Beslutet att det s.k. Biljardhuset skulle bli en samfällighet, dvs. ägas och förvaltas av omkringliggande bostadsrättsföreningar överklagades och Länsrätten beslöt att att inte godkänna samfälligheten. Detta innebär att Biljardhuset för närvarande ägs och förvaltas av JM.

Föreningen har alltså ej tillgång till Biljardhuset i dagsläget och har heller inga kostnader för förvaltning och drift av byggnaden vilket skulle blivit fallet om samfälligheten blivit av.

Biljardhuset