Information om nybygget ”Smedjan”

JM informerar om nybygget ”Smedjan” i följande nyhetsbrev och dokument:

Nyhetsbrev Boende Smedjan

Bilaga APD-plan

Till boende kring nya kvarteret Smedjan i Bolinder strand

INFORMATIONSBREV AUGUSTI 2015 – SMEDJAN, BOLINDER STRAND

Med detta brev vill vi ge löpande information om de pågående arbetena i det nya kvarteret Smedjan.

Vi har nu återupptagit arbetena igen för kvarteret Smedjan efter sommaruppehållet. Före semestern avslutade vi spontningsarbetena och pålningen för husgrunderna. Nu fortsätter markarbetena med schakt för ledningar och iordningställande av marken för husgrunderna. I september går vi igång med betongarbetena och gjutning av bottenplattan för att senare under hösten börja resa husstommen. Inflyttning är planerad september 2016 till februari 2017.

Vi kommer att utöka byggarbetsplatsen för att tillskapa en lossningsplats vid Gjutmästare Rosbergs väg, se bifogad APD-plan (Arbetsplatsdispositionsplan). Detta innebär att delar av Gjutmästare Rosbergs väg inte kommer att vara framkomlig med bil. Det påverkar framför allt framkomligheten till Brf Lilla Torgets garage och även till garaget på gaveln vid Anton Johanssons väg. Detta kommer att gälla från och med V.34 och ca 1 år framåt. Lossningsplats 2 som är inritad vid Fabriksvägen kommer endast etableras om behov uppstår längre fram.

Den huvudsakliga transportvägen till byggarbetsplatsen går via Fabriksvägen, Birger Dahlérus Väg och Gjutmästare Rosbergs Väg. Arbetstiderna för arbetena är vardagar kl 7-18.

Med vänliga hälsningar och önskan om en fortsatt trevlig sommar!
Projektgruppen för Smedjan
JM AB

Kristina Hansson, projektledare, kristina.hansson@jm.se, 08-782 13 68

Du kan också läsa mer om nybygget på JM’s hemsida.

 

 

Tag båten från Bolinder Strand i sommar!

Ångbåtsbryggan rustas upp och reguljära turer kommer anlöpa bryggan under sommaren!
I sommar kan du alltså enkelt ta båten från Bolinder Strand och upptäcka Mälaren.
brygga
(Klicka bild för att öppna kartan i ett nytt fönster)
Båtarna avgår från ångbåtsbryggan och det finns många olika turer och destinationer att välja mellan.
I år kör Strömma Kanalbolag och Rederiet Mälarstaden från bryggan i Bolinder strand och båda rederierna bjuder på många olika utflykter.

 

Mer information om turerna

Mer information om tider, priser, menyer och destinationer runt Mälaren finner du på rederiernas webbplatser:

Ingen samfällighet för Biljardhuset

Beslutet att det s.k. Biljardhuset skulle bli en samfällighet, dvs. ägas och förvaltas av omkringliggande bostadsrättsföreningar överklagades och Länsrätten beslöt att att inte godkänna samfälligheten. Detta innebär att Biljardhuset för närvarande ägs och förvaltas av JM.

Föreningen har alltså ej tillgång till Biljardhuset i dagsläget och har heller inga kostnader för förvaltning och drift av byggnaden vilket skulle blivit fallet om samfälligheten blivit av.

Biljardhuset