Farligt avfall

På föreningsstämman informerades vi bl.a. om att farligt avfall måste hanteras på rätt sätt.
Som farligt avfall räknas bl.a. färg, lösningsmedel, olja mm.
För mer information kring farligt avfall kan du besöka Järfälla kommuns hemsida.

I våra soprum finns inga kärl för farligt avfall. Det är naturligtvis inte tillåtet att slänga farligt avfall eller andra saker som det inte finns sorteringskärl för där inne. Det är ej heller tillåtet att lämna saker på golvet. SITA tar nämligen inte hand om detta.

Järfälla kommun och SITA erbjuder dock tjänsten att komma och hämta ditt farliga avfall ifall du har 3 eller fler artiklar som räknas som farligt avfall. Du kan kontakta Järfälla kommun på telefonnummer 08-58028500 för att beställa hämtning.

Via styrelsen kan du få en sorteringskasse för ditt farliga avfall samt en informationsfolder om hur du hanterar farligt avfall. Kontaktinformation finner du på anslagstavlan i porten.