Tidsschema för OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

VIKTIG INFORMATION! Tider för OVK kontrollen.

Arbetena kommer att utföras under följande tider:

Onsdag 28 Januari 8:00   Kristoffer Huldtsväg 14 Plan 6

Onsdag 28 Januari 12:00  Kristoffer Huldtsväg 12 Plan 6

Torsdag 29 Januari 8:00   Kristoffer Huldtsväg 10 Plan 6

Arbetena kommer att starta högst upp i huset för att sedan fortsätta neråt! Utrymmen med frånluftsdon skall göras tillgängliga för kontroll: KÖK, WC samt Klädkammare

OBS!!

DET ÄR VIKTIGT ATT VI KOMMER IN I ALLA LÄGENHETER FÖR ATT ARBETENA SKALL KUNNA UTFÖRAS I SIN HELHET

Om Ni inte är hemma vid detta tillfälle ska låset ställas i serviceläge. Om det finns förhinder till lägenheten ska man kontakta styrelsen.

SERVICELÄGE:

Lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge ”klockan 10” innan du drar ut nyckeln. Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till ”klockan 10” när du lämnar lägenheten.

serviceläge

Att du ställer låset i serviceläge betyder att du godkänner att vi går in i er lägenhet.

OBS! LÅS INTE DET NEDRE LÅSET!

Mer information om OVK 28-29 Jan (Obligatorisk Ventilationskontroll)

Följande information har även anslagits i portarna:

VIKTIG INFORMATION!
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
Onsdag-torsdag 28-29 januari 2015

WIAB Service AB kommer på styrelsens uppdrag att utföra OVK kontroll.
Måndag den 26 januari kommer information från WIAB i vilket hus och våning arbetet kommer att påbörjas.

OBS!!
DET ÄR VIKTIGT ATT VI KOMMER IN I ALLA LÄGENHETER FÖR ATT ARBETENA SKALL KUNNA UTFÖRAS I SIN HELHET!

Om Ni inte är hemma vid detta tillfälle kan låset ställas i serviceläge.
Om det finns förhinder till lägenheten bör man kontakta styrelsen.

SERVICELÄGE:
Lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge ”klockan 10” innan du drar ut nyckeln.

serviceläge
Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till ”klockan 10” när du lämnar lägenheten.

Att du ställer låset i serviceläge betyder att du godkänner att vi går in i er lägenhet.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll 28-29 januari

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, kommer genomföras i föreningens fastigheter 28-29 januari 2015.

Fastighetsförvaltaren WIAB kommer utföra arbetet. Arbetet kommer kräva tillgång till lägenheten för att mäta och ställa in ventilation. Mer detaljerad information kommer också anslås i portarna inom kort.

OVK ska göras regelbundet, i alla byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Detta sker enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd i Boverkets författningssamling. Du kan läsa mer om OVK på Boverkets hemsida.