Våra gästparkeringar

Våra gästparkeringar finns tillgängliga för gäster till medlemmarna.
Maximal parkeringstid är 24 timmar och ett parkeringstillstånd krävs.
Parkeringstillståndet skall ligga väl synligt i framrutan.
Parkeringsplatserna har nummer X5 & X6
De ligger vid kortändan av tegelhuset på Anton Johanssons väg mot marinan till.
Mer information finns i infomationsbladet som skickades ut 2012-11-08.