Påminnelse att märka upp cyklar

Eftersom det generellt sett råder platsbrist för våra cyklar vill vi försöka ta reda på ifall det finns några cyklar som kan ha glömts kvar av tidigare medlemmar. Som ett led i detta vill vi att alla temporärt märker upp sin cykel med ett buntband på ett väl synligt ställe på styret. Även ni som har cyklar stående i cykelställen utanför porten vill vi be att märka upp era cyklar.

Information om vart ni kan hämta buntband för att märka upp er cykel kan ni läsa på anslagstavlan i porten eller i dokumentet ”information till medlemmar 2011-06-25” som ni finner under fliken ”Nedladdning av dokument”  uppe till höger.

Bilden ovan är endast ett exempel på hur man kan göra, märkningen är endast temporär och syftar till att hjälpa oss ta reda på ifall det finns ägarlösa cyklar som står och tar upp onödig plats.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen