Kallelse till ordinarie föreningsstämma i brf Måsen

Härmed kallas medlemmarna i Brf Måsen till ordinarie föreningsstämma måndagen den 24 maj 2021, kl. 18.30.

På grund av extraordinära omständigheter som råder vad gäller Covid-19 har styrelsen beslutat att genomföra stämman digitalt/online. Detta med hänsyn taget till medlemmarnas hälsa. Styrelsen kommer också att delta digitalt och vi hänvisar medlemmarna att anmäla sig till stämman via Fastumdirekt.

Gå in på mina sidor hos Fastumdirekt (www.fastumdirekt.se). Det finns en flik som heter digital årsstämma längst ned till höger av sidan. Där kan ni legitimera er med BankID och uppge den email adress dit stämmobiljetten skickas. Därmed har ni registrerat er.

Ni kommer sedan att få en inbjudan skickad till er 2 timmar innan stämmans start. Fastum kommer i själva verket att skicka ut två inbjudningar, en till Teams där själva mötet hålls, och en till VoteIT där medlemmarna lägger sina röster.

Inför stämman uppmanas medlemmarna att i god läsa igenom denna manual som beskriver hur den digitala stämman går till: Bruksanvisning Digital Stämma

Tveka inte att höra av er till styrelsen via mail: styrelsen@brfmasen.se om ni har några frågor.

Länk till denna kallelse i pdf-format

Länk till dagordning

Varmt välkomna!

/Styrelsen