Sopning av grus

Torsdag 31 mars kommer sopning genomföras på gatan och gårdarna.

Har du parkeringsplats är det bra ifall du kan sopa ut gruset på gatan innan dess. Piassavakvast ska finnas i respektive port.

Information om ordinarie föreningsstämma

Information till medlemmar

Ordinarie föreningsstämma hålls
onsdagen den 8 juni 2016 kl. 19.00
i Folkets hus, Kallhälls Centrum

Separat kallelse delges medlemmarna

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 13 april 2016 för att de ska kunna beredas i tid för stämman.

I varje fastighet finns en brevlåda till styrelsen, alternativt kan styrelsens e-post användas.

Information har även anslagits på anslagstavlan i porten.