Ytterligare varmvattenavbrott den 20/3. Denna gång på Eons fjärrvärmeleverans

Ett reparationsarbete sker i Eons fjärrvärmenät måndagen den 20/3 klockan 08:00 till 18:00.
Det innebär att fastigheter i norra Järfälla, inklusive Brf Måsens, blir utan värme & varmvatten under ovanstående tid.

Mer detaljer kan ni se på vår Eons hemsida, där eventuella uppdateringar runt påverkan och tider publiceras:

https://www.eon.se/fjarrvarme/avbrott/aktuella