Våra gästparkeringar

Påminnelse.

De två tillgängliga gästparkeringarna  (X5 & X6) är till för medlemmarnas gäster.

P-tillstånd ska synas tydligt i framrutan, och max-tid är 24 timmar.

Hjälp oss undvika att kalla in parkeringsbolag i framtiden genom att respektera reglerna.