Information om ordinarie föreningsstämma 2017

Ordinarie föreningsstämma hålls
onsdagen den 17 maj 2017 kl. 18.00
i Folkets hus, Kallhälls Centrum

Separat kallelse delges medlemmarna

Motioner skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 31 mars 2017 för att de ska kunna beredas i tid för stämman.

I varje fastighet finns en brevlåda till styrelsen, alternativt kan styrelsens e-post användas.

Vi behöver ändra i våra stadgar vilket föranleder även en extrastämma i år. Anledningen till att ändringar behöver göras i våra stadgar är att det har gjorts ändringar i Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (LEF). De nya bestämmelserna gäller från 1 juli 2016. En separat kallelse till extrastämman kommer även den senare.

Notera: Informationen i detta webbside-inlägg har även anslagits i pappersform på anslagstavlan i porten sedan 10/3 2017.

Sopning av grus

Torsdag 31 mars kommer sopning genomföras på gatan och gårdarna.

Har du parkeringsplats är det bra ifall du kan sopa ut gruset på gatan innan dess. Piassavakvast ska finnas i respektive port.

Information om ordinarie föreningsstämma

Information till medlemmar

Ordinarie föreningsstämma hålls
onsdagen den 8 juni 2016 kl. 19.00
i Folkets hus, Kallhälls Centrum

Separat kallelse delges medlemmarna

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 13 april 2016 för att de ska kunna beredas i tid för stämman.

I varje fastighet finns en brevlåda till styrelsen, alternativt kan styrelsens e-post användas.

Information har även anslagits på anslagstavlan i porten.