Värme, ventilation och filter

Våra bostäder är utrustade med ett modernt värme- och ventilationssystem. Systemet är intrimmat så att vi ska kunna erhålla värme och så effektiv ventilation som möjligt till lägsta möjliga kostnad. Inställningarna av frånluftsventilerna får därför ej ändras då det rubbar hela ventilationssystemets funktion. Av samma skäl får du ej byta ut och ersätta köksfläkten med köksfläkt utrustad med frånluftsmotor. Det måste vara en sk. ”spiskåpa” monterad i våra kök. Inga övriga typer av fläktar får installeras i lägenheterna (t.ex. PAX-fläktar).

Värme

Värmetillförseln till husen regleras automatiskt utifrån utetemperaturen. I lägenheterna reglerar termostatventiler på radiatorerna under fönstren värmen i lägenheten. Termostatventilen som är placerad på radiatorerna får inte tas bort eller manipuleras så att de förinställda värdena ändras. Använd endast det vanliga vredet för att ställa in värmen. Om ni har problem med helt kalla radiatorer i kalla rum, kontakta styrelsen för eventuell kontroll av termostaten.

Ventilation och filter:

Tilluftsventilation sker genom ventiler under fönstren, bakom värmeradiatorerna. I vissa lägeneheter sitter det inte en ventil under alla fönster, det är högst 4 ventiler per lägenhet. Tilluftsventilerna har filter som skall bytas en gång om året. Styrelen i föreningen informerar och organiserar detta. När du ska byta filter gör du så här:

Lyft av rensluckan på ovansidan och dra upp det gamla filtret. För ner det nya filtret i öppningen. Se till att filtrets ram är vänd mot rummet, se etikett på filtret, och att filtret lutar mot dig. “Tumgreppet” på filtrets ram viks bakåt. Lägg tillbaka luckan och tryck till så att den låses fast. Det finns även en lucka i nederkant av filterboxen, kontrollera att den är stängd genom att känna med handen under radiatorn.

Byte Filter

Har du frågor kring värme och ventilation är du välkommen att kontakta styrelsen!