Värme och ventilation

Våra bostäder är utrustade med ett modernt värme- och ventilationssystem. Systemet är intrimmat så att vi ska kunna erhålla värme och så effektiv ventilation som möjligt till lägsta möjliga kostnad. Inställningarna av frånluftsventilerna får därför ej ändras då det rubbar hela ventilationssystemets funktion. Av samma skäl får du ej byta ut och ersätta köksfläkten med köksfläkt utrustad med frånluftsmotor. Inga övriga typer av fläktar får installeras i lägenheterna (t.ex. PAX-fläktar).

Termostatventilen som är placerad på radiatorerna får inte tas bort eller manipuleras så att de förinställda värdena ändras.

Värmetillförseln regleras automatiskt utifrån utetemperaturen

Har du frågor kring värme och ventilation är du välkommen att kontakta styrelsen!