Parkering

Brf. Måsen besitter ett antal parkeringar varav vissa är uteplatser med elstolpe och vissa finns i garage, något fler parkeringar än 1/lägenhet. I garaget finns sedan 2022 ett antal elbilsladdplatser. Föreningens ambition är att alla medlemmar ska få tillgång till minst en parkeringsplats om de vill ha det. Dock kan inte valet mellan garage eller uteplats garanteras med en gång utan då får medlemmen ställa sig i kö för den ena eller andra typen. Vanligen brukar denna kö-tid dock vara ganska kort. Medlemmar som vill ha två platser kan få det under förutsättning att det dels finns flera platser lediga samt att den ena platsen ska vara en uteplats och den andra en garageplats. Medlemmar som innehar två platser måste dock vara beredda att avstå den ena platsen om det tillkommer medlemmar som behöver plats men och det ej finns platser lediga.

Vissa av föreningens parkeringsplatser är markerade med handikappsymbol. Dessa är förhyrda platser, först och främst avsedda för medlemmar med rörelsehinder. Dessa platser kan hyras ut till medlemmar utan rörelsehinder under förutsättning att medlemmen med kort varsel får avstå platsen om det tillkommer medlemmar med rörelsehinder som behöver parkeringsplatsen. Det är alltså ej tillåtet att ställa sig på handikapplatserna även om du innehar handikapptillstånd om du inte alltså faktiskt hyr den platsen.

Observera att parkeringsbolagen har rätt att bötfälla bilar utan giltigt p-tillstånd på dessa platser.

I området finns flera gästparkeringar mot betalning i P-automat.

På gårdarna får bilar stanna endast för i- och urlastning och då max i 30 minuter. Därefter har parkeringsbolagen rätt att bötfälla bilar som står på gårdarna.

För ansökan om parkerings- eller garageplatser tas kontakt med styrelsen, se Styrelsen.

Det finns möjlighet att ladda elbilar i vårt område även om man inte har en laddplats i garaget. I samfälligheten Kajen finnsett antal laddstationer och du kan ansöka om plats genom följande blankett och instruktion: Länk till blankett