Ingen samfällighet för Biljardhuset

Beslutet att det s.k. Biljardhuset skulle bli en samfällighet, dvs. ägas och förvaltas av omkringliggande bostadsrättsföreningar överklagades och Länsrätten beslöt att att inte godkänna samfälligheten. Detta innebär att Biljardhuset för närvarande ägs och förvaltas av JM.

Föreningen har alltså ej tillgång till Biljardhuset i dagsläget och har heller inga kostnader för förvaltning och drift av byggnaden vilket skulle blivit fallet om samfälligheten blivit av.

Biljardhuset