Rättelse bilaga 1

Den först utdelade bilagan till extra stämman hade tappat färgen på sina platser, en korrekt bilaga har delats ut i brevlådorna under eftermiddagen 26e februari.