Information om extra föreningsstämma

Information om Extra föreningsstämma för Brf. Måsen torsdagen den 5 mars 2015 kl. 19.00 i Folkets Hus, Kallhälls Centrum

 

I syfte att inte behöva höja avgifterna kallar styrelsen medlemmarna till en extra föreningsstämma. Styrelsen avser förselå ändringar i föreningens stadgar som möjliggör att höjda avgifter kan undvikas. Samt föreslå ytterligare ändringar i stadgarna som styrelsen finner nödvändiga p.g.a. ändrad lagstiftning m.m.

 

Stadgarna i orginal bör finnas i din bostadspärm, annars finns de att ladda ner via föreningens hemsida.

Efter stämmans avslutande sker en informationsstund med möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till styrelsen.

 

Separat kallelse & dagordning delges medlemmarna.

 

Vid eventuella frågor, kontakta styrelsen.