Ingen fukt i väggarna

fukt2

Då det förekommer svarta fläckar på våra fasader har styrelsen låtit dels en konsult besiktiga fasaderna okulärt och dels så har styrelsen kontrollerat fukthalten inuti en av väggarna på Kristoffer Huldts väg 12.

Konsultens bedömning är att de svarta fläckarna med stor sannolikhet beror på smuts och påväxt utifrån.

Den inspektion av väggen som gjordes tycks bekräfta detta då inga spår av mögel eller fukt påträffades i väggen,

Styrelsen fortsätter bevaka de svarta fläckarna och kommer fortsätta mäta om det finns fukt i väggarna.

fukt1

 

 

 

 

 

 

 

Du kan läsa mer om inspektion av vägg här: Inspektion av vägg KH 12-3

Nu fungerar ”brfmasen.se” igen!

Vår gamla webbadress http://www.brfmasen.se fungerar nu åter efter en tids problem.
Därmed fungerar också vanliga mailadressen till styrelsen också!
Mailadressen som gäller nu är alltså åter styrelsen(snabel-a)brfmasen.se

Under en tid kommer brfmasen.net styras om mot brfmasen.se, dvs skriver du in brfmasen.net kommer du hamna här på brfmasen.se

Obs!
Har du skickat mail till styrelsen(snabel-a)brfmasen.net senaste veckan?
Då vill vi uppmana dig att för säkerhets skull skicka en kopia till styrelsen(snabel-a)brfmasen.se
Detta för att säkerställa att ditt mail inte försvunnit!

Mvh,

Styrelsen

Vad gör jag om jag blir utelåst?

Tyvärr händer det ibland att man tappar eller glömmer sina nycklar någonstans.
Vi har ett avtal med Norrlås AB (www.norrlas.se) i Jakobsbergs centrum.
Blir du utelåst kan du ringa följande nummer: 08-580 190 09.
Då kommer en jourbil från Norrlås och hjälper dig ta dig in i din lägenhet.
Du får själv betala kostnaden till rabatterat pris då anger att du bor i Brf. Måsen och att vi har avtal med dem.

Påminnelse att märka upp cyklar

Eftersom det generellt sett råder platsbrist för våra cyklar vill vi försöka ta reda på ifall det finns några cyklar som kan ha glömts kvar av tidigare medlemmar. Som ett led i detta vill vi att alla temporärt märker upp sin cykel med ett buntband på ett väl synligt ställe på styret. Även ni som har cyklar stående i cykelställen utanför porten vill vi be att märka upp era cyklar.

Information om vart ni kan hämta buntband för att märka upp er cykel kan ni läsa på anslagstavlan i porten eller i dokumentet ”information till medlemmar 2011-06-25” som ni finner under fliken ”Nedladdning av dokument”  uppe till höger.

Bilden ovan är endast ett exempel på hur man kan göra, märkningen är endast temporär och syftar till att hjälpa oss ta reda på ifall det finns ägarlösa cyklar som står och tar upp onödig plats.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Skador på vattenslang till tvättmaskin

Hej !

Medlem har anmält att vattenslang som för vatten till tvättmaskinen gått sönder och läckt vatten.

Det gäller slangar som är så långa att dom ligger ned mot golvet.
Eftersom golvet är strävt och slangen hasar lite fram och tillbaka av maskinens vibration, så blir det så småningom hål av nötningen mot golvet.

Så vänligen kontrollera detta.