Tidsschema för OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

VIKTIG INFORMATION! Tider för OVK kontrollen.

Arbetena kommer att utföras under följande tider:

Onsdag 28 Januari 8:00   Kristoffer Huldtsväg 14 Plan 6

Onsdag 28 Januari 12:00  Kristoffer Huldtsväg 12 Plan 6

Torsdag 29 Januari 8:00   Kristoffer Huldtsväg 10 Plan 6

Arbetena kommer att starta högst upp i huset för att sedan fortsätta neråt! Utrymmen med frånluftsdon skall göras tillgängliga för kontroll: KÖK, WC samt Klädkammare

OBS!!

DET ÄR VIKTIGT ATT VI KOMMER IN I ALLA LÄGENHETER FÖR ATT ARBETENA SKALL KUNNA UTFÖRAS I SIN HELHET

Om Ni inte är hemma vid detta tillfälle ska låset ställas i serviceläge. Om det finns förhinder till lägenheten ska man kontakta styrelsen.

SERVICELÄGE:

Lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge ”klockan 10” innan du drar ut nyckeln. Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till ”klockan 10” när du lämnar lägenheten.

serviceläge

Att du ställer låset i serviceläge betyder att du godkänner att vi går in i er lägenhet.

OBS! LÅS INTE DET NEDRE LÅSET!