Mer information om OVK 28-29 Jan (Obligatorisk Ventilationskontroll)

Följande information har även anslagits i portarna:

VIKTIG INFORMATION!
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
Onsdag-torsdag 28-29 januari 2015

WIAB Service AB kommer på styrelsens uppdrag att utföra OVK kontroll.
Måndag den 26 januari kommer information från WIAB i vilket hus och våning arbetet kommer att påbörjas.

OBS!!
DET ÄR VIKTIGT ATT VI KOMMER IN I ALLA LÄGENHETER FÖR ATT ARBETENA SKALL KUNNA UTFÖRAS I SIN HELHET!

Om Ni inte är hemma vid detta tillfälle kan låset ställas i serviceläge.
Om det finns förhinder till lägenheten bör man kontakta styrelsen.

SERVICELÄGE:
Lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge ”klockan 10” innan du drar ut nyckeln.

serviceläge
Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till ”klockan 10” när du lämnar lägenheten.

Att du ställer låset i serviceläge betyder att du godkänner att vi går in i er lägenhet.