Har du inte möjlighet att vara hemma vid avloppsspolningen?

Har du inte möjlighet att vara hemma vid avloppsspolningen?

Då kan du ställa in övre låset på serviceläge, dvs. lås som vanligt men drag ut nyckeln i läget ”kl. 11” (se bild nedan).

Observera att du då inte får låsa det undre låset!

Ifall du inte har möjlighet till detta, och inte kan vara hemma så var vänlig kontakta styrelsen!

Mer information kring avloppsspolningen kommer delas ut i medlemmarnas brevlådor inom kort!

serviceläge