Högtrycksspolning av avlopp

Styrelsen har gett Rena Avlopp AB i uppdrag att utföra högtrycksspolning av avlopp från kök och badrum samt ev. extra WC.

Information kring behovet av avloppsspolning har delgetts medlemmarna vid årsstämman. Se det utdelade årtstämmoprotokollet för mer information, eller kontakta styrelsen ifall du har några frågor king detta.

Observera att arbetet kräver tillgång till samtliga lägenheter.

Det är mycket viktigt att tillgång till samtliga lägenheter ges under den dagen arbetet utförs eftersom detta krävs för att arbetet ska kunna genomföras. Den som underlåter att ge tillgång till lägenheten kan komma att bli ersättningsskyldig för eventuella merkostander för föreningen.

Arbetet kommer genomföras mellan 07:45 – 15:00 på följande datum:

  • Kristoffer Huldts väg 10 – Måndag 2/9
  • Kristoffer Huldts väg 12 – Tisdag 3/9
  • Kristoffer Huldts väg 14 – Onsdag 4/9

Har du ingen möjlighet att vara hemma på utsatt datum och tid?
-Kontakta då styrelsen så snart som möjligt för mer information!

Se kontaktinformation på informationstavlan i porten eller använd styrelsens mail: styrelsen@brfmasen.se

Det du behöver förbereda inför arbetet är följande:

  • Töm skåpet under diskbänken
  • Se till att vattenlås under tvättställ är tillgängliga
  • Se till att alla golvbrunnar är tillgängliga
  • Lägg gärna fram några gamla tidningar i respektive rum
  • Tag undan eventuella mattor fram till, och inne i köket, badrum och extra WC.
  • Var rädd om dina husdjur! Se till att de t.ex. inte kan smita ut då Rena Avlopp ej tar ansvar för husdjur.

Ansvarig på Rena Avlopp är:
Jan Strömberg
tel: 08-7600350 http://www.renaavlopp.se/