Avloppsspolningen och filterbytet genomfört

Avloppsspolningen och filterbytet har nu genomförts i samtliga lägenheter.

Inga problem med toalettstammarna eller badrumsstammar påträffades.

Köksstammarna fanns det en del fett i. Arbetet som utförts kommer med 3 års garanti.

Drabbas du nu mot förmodan av stopp i avloppen måste du kontakta styrelsen så att detta kan åtgärdas inom den garantin!

Kontaktinformation finns på anslagstavlorna i portarna alternativt kan du maila styrelsen på:

styrelsen[snabel-a]brfmasen.se