Besiktning av lägenheter

I enlighet med föreningens underhållsplan kommer samtliga lägenheter att besiktigas under v 17.

Besiktningen syftar till att kontrollera att inga otillåtna ingrepp skett i vatten-, avlopps-, värme-, och ventilationssystem. Fasadkontroller kommer också utföras vid samma tidpunkt.

Åtgärden beräknas ta ca 10-15 minuter / lägenhet och utförs av representanter av styrelsen.

On ni ej har möjlighet att närvara ber vi er att kontakta styrelsen via styrelsen@brfmasen.se för att boka en annan tid.

Vill ni boka in en speciell tid och datum så kontakta styrelserepresentanterna som står på anslaget i portarna.