Information om ordinarie föreningsstämma

Information till medlemmar

Ordinarie föreningsstämma hålls
onsdagen den 8 juni 2016 kl. 19.00
i Folkets hus, Kallhälls Centrum

Separat kallelse delges medlemmarna

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 13 april 2016 för att de ska kunna beredas i tid för stämman.

I varje fastighet finns en brevlåda till styrelsen, alternativt kan styrelsens e-post användas.

Information har även anslagits på anslagstavlan i porten.

Rengöring/injustering av ventilation

Renöring/injustering av ventilation

Måndag – Fredag 5-9 Oktober 2015

WIAB Service AB kommer på styrelsens uppdrag att utföra detta arbete.

Måndag den 5 Oktober kommer rengöring att påbörjas i 10:an för att sedan fortsätta med injustering. Man räknar med att arbetet tar 2-3 dagar/ hus.

Ex: Dag 1-2 rengöring, dag 3 injustering.

OBS!!

DET ÄR VIKTIGT ATT VI KOMMER IN I ALLA LÄGENHETER FÖR ATT ARBETENA SKALL KUNNA UTFÖRAS I SIN HELHET

Om Ni inte är hemma vid detta tillfälle kan låset ställas i serviceläge.

Om det finns förhinder till lägenheten bör man kontakta styrelsen.

SERVICELÄGE:

Lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge ”klockan 10” innan du drar ut

nyckeln.

Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till ”klockan 10” när du lämnar

lägenheten.

låsbild1 låsbild2

Att du ställer låset i serviceläge betyder att du godkänner att vi går in i er

lägenhet.

OBS! LÅS INTE DET NEDRE LÅSET!