Information från styrelsen

Styrelsen har fastställt budgeten inför 2015.

Styrelsen har fastställt datum för Ordinarie Årsstämma till den 4 juni.

Styrelsen har beslutat kalla till extra årsstämma den 5 mars med anledning av nya avskrivningsregler.

Separata kallelser för stämmorna kommer delges medlemmar via brevlådorna.