Inspektion av tak.

Representanter ut styrelsen har inspekterat taken.

Dessa har befunnits vara i mycket gott skick. Ingen fågelspillning eller annat skräp påträffades vare sig på taken eller i hängrännorna.

Rester av ett (1) fågelbo påträffades på Kristoffer Huldts väg 14.

Se dokumentation här:

Tak Brf Måsen KH 10

Tak Brf Måsen KH 12

Tak Brf Måsen KH 14

tak

/Styrelsen