Föreningsstämma 24 april

Den 24 april är det dags för ordinarie föreningsstämma!

Kallelse med dagordning och årsredovisning för räkenskapsåret 2011 har delats ut till medlemmarna.

Tid: kl 19:00

Plats: Biljardhuset vid Kallhälls gård

Välkomna!