Kallelse till ordinarie föreningsstämma i brf Måsen

Medlemmarna i Brf Måsen kallas till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdagen den 31 maj 2022, kl. 18.30.

Plats: Bolinder Strands Krog. I samband med mötet erbjuds enklare förtäring. För komplett kallelse med agenda och inkommen motion, se denna länk:

Kallelse ordinarie föreningsstämma i Brf Måsen 2022

Varmt välkomna!

/Styrelsen