Hantering av gamla ventilationsfilter

Under söndagen den 6:e februari ordnades byte av ventilationsfilter. De gamla filtren har nu hanterats via återvinningscentral.

Instruktion för byte av filter i lägenheterna har även lagts in här på hemsidan, läs under:
FÖR BOENDE -> ”Ventilation” eller ”Värme”

Länk: Värme ventilation och filter