Information om ordinarie föreningsstämma

Information till medlemmar

Ordinarie föreningsstämma hålls
onsdagen den 8 juni 2016 kl. 19.00
i Folkets hus, Kallhälls Centrum

Separat kallelse delges medlemmarna

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 13 april 2016 för att de ska kunna beredas i tid för stämman.

I varje fastighet finns en brevlåda till styrelsen, alternativt kan styrelsens e-post användas.

Information har även anslagits på anslagstavlan i porten.