Rengöring/injustering av ventilation

Renöring/injustering av ventilation

Måndag – Fredag 5-9 Oktober 2015

WIAB Service AB kommer på styrelsens uppdrag att utföra detta arbete.

Måndag den 5 Oktober kommer rengöring att påbörjas i 10:an för att sedan fortsätta med injustering. Man räknar med att arbetet tar 2-3 dagar/ hus.

Ex: Dag 1-2 rengöring, dag 3 injustering.

OBS!!

DET ÄR VIKTIGT ATT VI KOMMER IN I ALLA LÄGENHETER FÖR ATT ARBETENA SKALL KUNNA UTFÖRAS I SIN HELHET

Om Ni inte är hemma vid detta tillfälle kan låset ställas i serviceläge.

Om det finns förhinder till lägenheten bör man kontakta styrelsen.

SERVICELÄGE:

Lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge ”klockan 10” innan du drar ut

nyckeln.

Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till ”klockan 10” när du lämnar

lägenheten.

låsbild1 låsbild2

Att du ställer låset i serviceläge betyder att du godkänner att vi går in i er

lägenhet.

OBS! LÅS INTE DET NEDRE LÅSET!