Planerade och kommande åtgärder -uppdatering

Trädetaljerna på gaveln mot sjön kommer målas om. Datum för detta kommer anslås i portarna.

Datum för ventilationsrensning och filterbyte kommer anslås i portarna. Vänligen bortse från tidigare angivna datum tills vidare.