Parabolantenn, utomhusantenn och dylikt

Parabolantenner, och andra typer av utomhusantenner och dylikt får inte sättas upp utan styrelsens godkännande.
Det är absolut förbjudet att borra i, eller göra åverkan på den putsade fasaden. Se även information om fasader.
Undrar du något över parabolantenner och andra typer av antenner eller dylikt är du välkommen att kontakta styrelsen.