Fasader

Då våra hus är byggda med s.k. enstegstätade fasader är det under inga som helst omständigheter tillåtet att borra i, eller göra åverkan på de putsade fasaderna. Fukten tar sig då in i väggarna med stora skador till följd. Gör du åverkan på, eller borrar i fasaderna kan du bli ersättningskyldig för kostnader för återställning av fasaden och de skador som uppstått. Fasaderna renoverades 2018 – 2019 som ett garantiarbete.

fasad

Det är tillåtet att borra i träpanelerna på balkongerna samt i betongen, dvs. balkonggolvet eller balkongtaket, t.ex. för att glasa in balkongen.
Större åverkan som kan påverka balkongens integritet och hållbarhet är naturligtvis ej tillåtet.

Har du frågor kring fasaderna är du välkommen att kontakta styrelsen.