Nya Avskrivningsregler

Hur föreningen hanterar avskrivningarna sedan reglerna ändrades 2014.

Från och med 2014 tillämpar föreningen Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre ekonomiska föreningar. En följd av detta är att föreningen övergått från en progressiv till en rak avskrivningsplan för byggnad vilket innebär att föreningen kommer att redovisa negativa resultat. De bokförda förlusterna som är hänförliga till avskrivningarna har inte någon påverkan på föreningens kassaflöde (kassabehållning), på årsavgiften eller den långsiktiga ekonomiska uthålligheten.

Undrar du något över de nya avskrivningsreglerna kan du kontakta oss här: