Vilda djur

Vi bor nära naturen, och det finns en hel del djurliv runt oss, oftast är detta bara trevligt, men det kan också orsaka problem.

Det är därför inte tillåtet att mata djuren på föreningens mark då resterna drar till sig råttor och annan ohyra, en del djur som lockas av matning kan orsaka andra typer av problem, svalor och måsar bygger bon på fasaderna och taken och kaninerna gräver på olämpliga ställen mm. vilket kan ställa till det.

Vid behov kan föreningen få hjälp av kommunens viltvårdare. Kontakta styrelsen om du har frågor kring djurlivet!