TV, Telefoni & Bredband

Vi har nu omförhandlat vårt gruppavtal vilket ger oss nedanstående paket som är tillgängligt fr.o.m. 2019-06-01.

  •  TV:                      TV Silver TV Hub (Android TV-box)
  • Bredband:           250/50
  • Telefoni:              Bas

Styrelsen ser detta som en standardhöjande åtgärd som höjer prestandan till samma kostnader för TV, bredband och telefoni!

Kostnaderna för avtalet är inbakade i din månatliga avgift för lägenheten. Du måste personligen teckna avtalet med ComHem och meddela ComHem att det finns ett gruppavtal för Brf Måsen.

Com hems webbsida:
https://www.comhem.se/

Telefonnummer till ComHem:
0771-55 00 00

Undrar du över något angående TV, telefoni & bredband så kontakta styrelsen!