Staket

Den medlem som innehar uteplats kan få sätta upp staket kring sin uteplats.
Staketen i vår förening ska se ut på ett visst sätt och målas i vissa färger.
Det är bygglovet och detaljplanen som reglerar detta.
Vill du veta mer? Kontakta styrelsen!