Säkringar och El

Elen i din lägnehet levereras via en leverantör som du själv upprättar avtal med. Alla abonemangsfrågor skall riktas till denna leverantör. Elmätare sitter på entréplan och kan kontrolleras genom beskrivningen nedan angående kontroll av lägenhetesn huvudsäkringar som även de finns i skåpen på entréplan.

Vanliga fel och felsökning

Om du får elavbrott i din lägenhet kan denna guide vara bra att gå igenom:

Alternativ1: Om du inte har någon ström i något uttag, lampa, kyl eller frys, alltså om hela lägenheten saknar el, kan följande undersökas:

Gå till ditt säkringsskåp i lägenheten, troligen i en garderob/ ett förråd, och öppna plastlocket. Kontrollera om jordfelsbrytaren har löst ut. Jordfelsbrytaren är den större komponenten i elskåpet och den har oftast en etikett ovanför. Den svarta manöverbrytaren på jordfelsbrytaren skall vara i översta läget. Om brytaren har löst ut och är i nerfällt läge så tänk efter om elavbrottet uppstod i samband med att du anslöt en apparat, kanske en dator, maskin eller köksutrustning. I så fall så koppla ur den utrustningen innan du går vidare. Fäll därefter upp manöverbrytaren på jordfelsbrytaren i sitt översta läge och kontrollera om allt är som det ska igen.

Om allt ser bra ut i elskåpet och elen fortfarande saknas helt i lägenheten, så kontrollera med en granne om de oxå har elavbrott. Om även grannen saknar el så är avbrotet sannolikt inte orsakat i fastigheten. Kontakta då din elleveranör.

Alternativ 2: Endast en del av elen i lägenheten har avbrott, vissa lampor och uttag fungerar.

Gå till ditt säkringsskåp i lägenheten, troligen i en garderob/ ett förråd, och öppna plastlocket. Kontrollera att alla de numrerade automatsäkringarna har sina svarta manöverbrytare i översta läget. Om någon är nerfälld så har den löst ut och brutit elen. Tänk efter om elavbrottet uppstod i samband med att du anslöt en apparat, kanske en dator, maskin eller köksutrustning. I så fall så koppla ur den utrustningen innan du går vidare. Fäll därefter upp automatsäkringens manöverbrytare i sitt översta läge och kontrollera om allt är som det ska igen.

Om allt ser bra ut i lägenheten och du fortfarande saknar el i delar av lägenheten så kan felet vara att en huvusäkring gått. Återigen, koppla bort eventeull utrustning som anslöts i samband med att elavbrottet uppstod. Skriv upp ID-numret som fins i ditt säkringsskp i lägenheten, t.ex. B12. Gå därefter ner till entréplanet, till elskåpen där. Din lägenhets huvudsäkring finns där bakom dörrarna märkta ”elmätare”. Dörrarna kan öppnas med hjälp av förrådsnyckeln. Det kan vara så att du måste öppna den vänstra dörren först och sedan sträcka dig till nästa dörrs vred ”inifrån” eftersom förrådsnyckeln bara fungerar på den vänstar dörren. Leta reda på den säkringsgrupp som är märkt med samma ID-nummer som du så i skåpet i lägenheten och kontrollera dessa 3 säkringar. Om den grå pluppen på säkringen har åkt ut lite så indikerar det att säkring ska bytas. Säkringen är typ skruv/proppsäkring på 16A och det ligger nya säkringar ovanpå elskåpen.

elcentral

Du behöver inte felanmäla om en huvudsäkring gått sönder. Gör du det kan du få stå för kostnaden själv.

Är du osäker på hur du byter säkringen kan du kontakta någon i styrelsen, genom att antingen ringa enligt kontaktuppgifterna på anslagstavlan i porten. Har du andra frågor kring säkringar och el kan du maila styrelsen nedan.