Säkringar och El

Elen i din lägnehet levereras via en leverantör som du själv upprättar avtal med. Alla abonemangsfrågor skall riktas till denna leverantör. Elmätare sitter på entréplan och kan kontrolleras genom beskrivningen nedan angående kontroll av lägenhetens huvudsäkringar som även de finns i skåpen på entréplan.

Vanliga fel och felsökning

Om du får elavbrott i din lägenhet kan denna guide vara bra att gå igenom.
Men innan du felsöker så tänk efter om elavbrottet uppstod i samband med att du anslöt en apparat, kanske en dator, maskin, köksutrustning eller då du tände en lampa. I så fall så koppla ur den utrustningen innan du går vidare med felssökningen nedan.

Alternativ 1: Om du inte har någon ström i något uttag, lampa, kyl eller frys, alltså om hela lägenheten saknar el, kan följande undersökas:

Gå till ditt säkringsskåp i lägenheten, troligen i en garderob/ ett förråd, och öppna plastlocket. Kontrollera om jordfelsbrytaren har löst ut. Jordfelsbrytaren är den större komponenten i elskåpet och den har oftast en etikett ovanför. Den svarta manöverbrytaren på jordfelsbrytaren skall vara i översta läget. Om brytaren har löst ut och är i nerfällt läge så fäll upp manöverbrytaren på jordfelsbrytaren i sitt översta läge och kontrollera om allt är som det ska igen. Om brytaren fälls ned direkt så är någon felaktig utrustning fortfarande inkopplad i lägenheten.

Om allt ser bra ut i elskåpet och elen fortfarande saknas helt i lägenheten, så kontrollera med en granne om de oxå har elavbrott. Om även grannen saknar el så är avbrotet sannolikt inte orsakat i fastigheten. Kontakta då din elleveranör.

Alternativ 2: Endast en del av elen i lägenheten saknas, vissa lampor, utrustning och uttag fungerar.

Gå till ditt säkringsskåp i lägenheten, troligen i en garderob/ ett förråd, och öppna plastlocket. Kontrollera att alla de numrerade automatsäkringarna har sina svarta manöverbrytare i översta läget. Om någon är nerfälld så har den löst ut och brutit elen. Fäll upp manöverbrytaren på automatsäkringen i sitt översta läge och kontrollera om allt är som det ska igen. Om brytaren fälls ned direkt så är någon felaktig utrustning fortfarande inkopplad på den grupp som automatsäkringen tillhör, se texten på locket till elcentralen.

Om allt ser bra ut i lägenheten och du fortfarande saknar el i delar av lägenheten så kan felet vara att en huvusäkring gått. Återigen, koppla bort eventeull utrustning som anslöts i samband med att elavbrottet uppstod. Skriv upp ID-numret som fins i ditt säkringsskp i lägenheten, t.ex. B12. Gå därefter ner till entréplanet, till elskåpen där. Din lägenhets huvudsäkring finns där bakom dörrarna märkta ”elmätare”. Dörrarna kan öppnas med hjälp av förrådsnyckeln. Leta reda på den säkringsgrupp som är märkt med samma ID-nummer som du så i skåpet i lägenheten och kontrollera dessa 3 säkringar. Om den grå pluppen på säkringen har åkt ut lite så indikerar det att säkring ska bytas. Säkringen är typ skruv/proppsäkring på 16A och det ligger nya säkringar ovanpå elskåpen.

elcentral

Du behöver inte felanmäla om en huvudsäkring gått sönder. Gör du det kan du få stå för kostnaden själv.

Är du osäker på hur du byter säkringen kan du kontakta någon i styrelsen.