Ohyra

Vägglöss, kackerlackor etc.

Det kan kännas obehagligt men faktum är att i och med ett ökat resande har det också blivit allt vanligare vanligare att få med sig ohyra hem. Ohyran kan också komma in via öppna fönster, krukväxter m.m.

Har du haft oturen att ha fått in ohyra i lägenheten måste du omedelbart underrätta styrelsen för att begränsa skadorna.

Föreningen innehar försäkringar som täcker kostnader för en eventuell sanering!