Markiser

Det finns två olika färger och mönster som man får ha. Det är bygglovet och detaljplanen som reglerar detta.

Valbara markiser och färger: Sandtex 52 och Sandtex 242

https://sandatex.se/produkt-kategori/solskydd-utomhus/markisvav/

Markiser och vindmätare får ALDRIG fästas i husfasaden. Fastigheterna har så kallad enstegstätad fasad och om du borrar hål i den kommer fukten in och ställer till med skador som du kan bli ersättningsskyldig för.

Har du frågor kring markiser och vilka regler som gäller så kontakta styrelsen!