Avfall och källsortering

I föreningen sorterar vi avfall i matavfall och hushållsavfall. Utöver det så har vi källsortering för återvinning. Avfallet slängs i respektive soprum, ett för varje hus. Källsorteringen gör vi i det gemensamma utrymmet mellan hus nr 12 och nr 14.

Matavfall

Alla har fått en grön påshållare för matavfall. I hållaren stoppas de papperspåsar för matavfall som finns att hämta i alla soprum. När påsen börjar bli full läggs den väl försluten i soprummet i de mindre bruna plastkärlen.
Vad sorteras som matavfall?

  • Alla slags matrester – både råa och tillagade
  • Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling, och skaldjur
  • Frukt- och grönsaksrester, skal
  • Potatis, pasta, nudlar och ris
  • Hårt och mjukt bröd
  • Kaffesump, kaffefilter, teblad/tepåsar
  • Hushållspapper

Observera att INGA ANDRA förpackningar eller plastpåsar får ligga i papperspåsen
eftersom rötningsprocessen i miljöstationen då störs.

Övrigt avfall som inte kan sortar för återvinning enligt nedan läggs i det stora avfallskärlet i soprummet, väl förslutna i lämpliga påsar.

Källsortering

Alla har ett eget ansvar att läsa vad det står att man ska slänga i respektive kärl. Att respektera dessa föreskrifter är alltså ett personligt ansvar för var och en. Tänk på att det är vi själva som fatiskt får betala via våra avgifter för extraarbetet och medföljande kostnader det innebär när någon slarvar.

källsorteringI källsorteringen får du alltså endast slänga de saker som det finns avsedda kärl för. På väggen ovanför respektive kärl står vad som får slängas. Står det inte specificerat, så får det heller inte slängas där.

Har du saker du behöver slänga som det ej finns avsedda kärl för eller om du har skräp som inte får plats i kärlen så måste du ta dig till en återvinningsstation. Görvälns återvinningsstation ligger närmast, du hittar en länk till Görvälns återvinningsstation under ”Externa länkar”.

Är kärlen fulla, är det inte heller tillåtet att lämna saker på golvet bredvid eller mellan kärlen.
Du får då vänta till dess att kärlen tömts eller ta med dig ditt skräp till en återvinningsstation.

När det gäller kartonger och emballage får du gärna stampa gärna sönder, eller skära dem till mindre delar så får mer plats i dessa kärl.

Det är alltså absolut förbjudet att ställa bärkassar med hela eller trasiga föremål på golvet.
Hyllorna längst in i källsorteringen är ej avsedda att lämna föremål på, dessa är till för de mindre kärlen för batterier och glödlampor samt förvaring av material för föreningens räkning.

S.k. ”farligt avfall” som olja, målarfärg, lösningsmedel mm. får du inte kasta i källsorteringen.
Järfälla kommun hämtar denna typ av avfall gratis om det är fler än 3 objekt. Du kan av styrelsen få en särskild kasse märkt med” Farligt Avfall” för just detta ändamål. Alternativt får du ta med dig ditt farliga avfall till en återvinningsstation.
farligtavfall