Glasa in balkong eller uterum

Att glasa in sin balkong eller uteplats kräver bygglov.
Brf. Måsen innehar ett generellt bygglov för att glasa in balkong eller uteplats. Det generella bygglovet reglerar inglasningens utformning och storlek.

Vill du glasa in din balkong eller din uteplats måste du skicka en bygglovsansökan till byggnadsnämnden på kommunen där du hänvisar till det generella bygglovet. Kommunen tar ut en avgift för din ansökan. Kontakta styrelsen för mer information.

Obs!! Nuvarande bygglov går ut 2015-12-08

 

Brf Måsen fick i oktober 2010 ett generellt bygglov gällande för fem år för inglasning av balkonger och terrasser. Sedan år 2011 är det inte längre tillåtet att bevilja generella bygglov varför styrelsen inte kan ansöka om ett nytt. Ovanstående innebär att du som planerar att glasa in din balkong fortfarande kan göra det utan att ansöka om bygglov om du till Järfälla kommun skickar in en förhandsanmälan, vem som är kvalitetsansvarig samt påbörjar arbetet före den 8 december.

Efter 8 december 2015 måste du själv ansöka om bygglov om du vill glasa in din balkong.

Har du frågor kring att glasa in din balkong och vilka regler som gäller för detta, kontakta styrelsen!