Felanmälan

För felanmälan gäller följande:
Föreningen har alltid en fastighetsförvaltare, den aktuella fastighetsförvaltare sitter anslagen på anslagstavlan i porten. Fastighetsförvaltare är för närvarande WIAB.
En medlem får endast felanmäla om felet är av akut art, dvs. sprutande vatten och dylikt.Icke-akuta fel får alltså ej anmälas av medlemmen. Meddela styrelsen istället! Icke-akuta fel som felanmäls till fastighetsförvaltaren av medlemmen kommer bekostas av medlemmen. Vid akuta fel ska också alltid styrelsen meddelas!

Medlemmar får aldrig beställa arbeten i föreningens namn. Görs detta kommer medlemmen bli ersättningsskyldig för kostnaderna. Endast styrelsen och då två ledamöter i förening äger rätt att beställa arbeten i föreningens namn. På anslagstavlan i porten finns styrelsens kontaktuppgifter samt ansvarsområden anslagna. Kontakta respektive styrelsemedlem vid eventuella frågor.

Du kan också maila styrelsen om du har frågor kring felanmälan eller vill felanmäla något icke-akut.