Avlopp

Det händer, även om det är ovanligt, att vissa lägenheters toaletter töms på vatten genom att vinden ligger på hårt från vissa väderstreck. Det är avluftningsstammen som får ett baksug som tömmer toaletten. Spola en gång så återställer du vattennivån i din toalett!

Stekfett och oljor av olika slag är ett stor problem när det hamnar i våra avloppsledningar.

Fettet stelnar och fastnar på insidan av ledningar vilket kan leda till stopp i våra avloppsrör. Detta vill vi så klart undvika i mesta möjliga mån.
Försök därför att alltid ta hand om fettrester vid matlagning och släng dem i soporna istället! Torka t.ex. gärna av det värsta av fettet som blir kvar i pannan med hushållspapper innan du diskar den.

Har du trots allt stopp i avloppet? Kontakta styrelsen! Ring telefonnummer till styrelserepresentanter som finns uppsatta på anslagstavlan i porten! Felanmäl inte detta till fastighetsförvaltaren själv, då kan du nämligen bli ersättningsskyldig för de kostnader det medför.

Har du andra frågor kring avlopp? Kontakta styrelsen: