Trapphusen

Av brandsäkerhetsskäl får det inte finnas föremål i entrén eller i trapphuset. Du får med andra ord inte ställa ut prydnadsföremål, skor, barnvagnar, leksaker etc. Brandmyndigheten är den myndighet som reglerar detta. Föreningen kan få ett vitesföreläggande om det trots allt förekommer föremål i trapphusen. Föremål i trapphusen försämrar också lokalvårdarnas möjligheter att hålla rent.