Snöröjning

I Sverige blir det vinter varje år. Med vintern kommer snön och halkan. (oftast i alla fall).
Föreningen har alltid ett avtal om snöröjning med en av styrelsen utsedd entreprenör.
Avtalet som upphandlas av styrelsen avser snöröjning på föreningens mark, dvs gårdarna och framför allmänna utrymmen såsom soprum, förråd osv.
Snöröjning sker om det är mer än 5 cm snö som kommit och ska utföras inom samma dygn, mellan 07:00 och 16:00
Det går inte att upphandla en jour-snöröjning som garanterar snö- och isfritt inom några få timmar eller innan ett visst klockslag. Det finns inga entreprenörer som åtar sig sådana uppdrag och även om det gick skulle kostnaden för detta vida överstiga föreningens budget.

Snöröjning av närområdets vägar, inklusive Kristoffer Huldts väg, upphandlas av den så kallade gemensamhetsföreningen som alla bostadsrättsföreningar i området är medlemmar i. Bostadsrättsföreningens styrelse har således ej ansvar för snöröjning av vägnätet i området.

Det finns alltså inga entreprenörer som enbart tar sig an endast 1 kund eller kan leva på snöröjning allena. Entreprenörer som utför snöröjning gör därför vanligen detta i en prioritetsordning:
1. Större vägar
2. Mindre vägar
3. Gångvägar/cykelbanor
4. Gårdar

Därför kan det mycket väl vara så att vägarna i området snöröjs innan gårdarna eller tvärtom. Är det olika entreprenörer upphandlade hos de olika föreningarna kan det vara så att vissa föreningars gårdar snöröjs före de andra.

På varje gård i föreningen finns en sandlåda utplacerad. Är det halt ute och det inte skett någon snöröjning eller halkbekämpning ännu, så får även du mycket gärna sprida ut lite sand framför porten och ned till vägen. I portarna brukar det också vintertid finnas en snöskyffel & kvast utställd. Det är fritt fram att använda även dessa om ingen snöröjning skett ännu.